HIỂU BIẾT CỦA RSM VỀ NHU CẦU DỊCH VỤ

0
61

Một cuộc kiểm toán năng suất và hiệu quả cao:

 • Cuộc kiểm toán cho Quý Công ty không đơn thuần “Chỉ là một chi phí khác trong hoạt động kinh doanh”. Dựa trên sự hiểu biết của chúng tôi về hoạt động của Quý Công ty và kinh nghiệm của chúng tôi với khách hàng khác, thông qua quá trình kiểm toán, chúng tôi sẽ giúp Quý Công ty xác định các cơ hội để đạt được các thực hành kinh doanh tốt nhất.
 • Quá trình kiểm toán sẽ tập trung vào những khu vực rủi ro, với mục đích tạo nên một cuộc kiểm toán có hiệu suất và hiệu quả cao.
 • Chúng tôi sẽ xác định và tập trung nguồn lực vào các khu vực được đánh giá là có rủi ro cao.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp những điểm cần cải thiện đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của Quý Công ty.

Hoàn thành và phát hành báo cáo kịp thời:

 • Một kế hoạch kiểm toán chi tiết sẽ được thảo luận và thống nhất với Quý Công ty.   
 • Chúng tôi sẽ thực hiện cuộc kiểm toán theo kế hoạch, bất cứ vấn đề nào mới phát sinh sẽ được thông báo kịp thời tới Công ty.

Truyền thông xuất sắc:

 • Cập nhật các quy định hiện hành liên quan đến hoạt động của Quý Công ty và thông tin ngành nghề bằng bản tin hàng tháng của chúng tôi. Ban Giám đốc sẽ nhận được bản cập nhật kế toán và thuế chính thức về một loạt các vấn đề trong suốt cả năm. Những cập nhật này sẽ xác định các vấn đề tiềm năng và rủi ro, và sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về kế toán mới phát sinh và đang được soạn thảo bởi các cơ quan chức năng.
 • Chúng tôi sẽ luôn luôn thông báo một cách nhanh nhất đến Quý Công ty về những vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Quý Công ty. Đồng thời, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin có liên quan và kịp thời thông qua các kênh thông tin liên lạc với Ban Giám đốc.
 • Thảo luận với Ban Giám đốc trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán.
 • Báo cáo sớm và tổ chức các cuộc thảo luận với Ban Giám đốc về bất kỳ vấn đề nào sẽ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính cuối năm.
 • Họp kết thúc với Ban Giám đốc để thảo luận và xác nhận tất cả các vấn đề phát sinh từ cuộc kiểm toán và thảo luận các khuyến nghị để cải thiện của hệ thống.
 • Thư quản lý nêu rõ tất cả các vấn đề ảnh hưởng đến báo cáo tài chính cuối năm, cũng như các đánh giá của chúng tôi về hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ và các vấn đề ảnh hưởng đến Quý Công ty dựa trên quan điểm kinh doanh và pháp luật.

Xung đột quyền lợi:

 • Chúng tôi đã thực hiện việc đánh giá xung đột quyền lợi và ghi nhận rằng chúng tôi không nhận biết bất kỳ mối quan hệ nào giữa RSM và Quý Công ty, mà theo đánh giá chuyên nghiệp của chúng tôi, có thể ảnh hưởng đến công việc kiểm toán. Vì vậy, chúng tôi độc lập và tính khách quan của chúng tôi không bị ảnh hưởng. 

Chuyên gia kỹ thuật và kinh nghiệp của nhóm kiểm toán:

 • Tất cả các Partners và Managers được bổ nhiệm là thành viên nhóm kiểm toán là những người có nhiều kinh nghiệm trong kiểm toán.   
 • Chúng tôi đã và đang đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của tất cả các khách hàng về nhân sự và chúng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai.

Dịch vụ kế toán
Tư vấn quản trị rủi ro

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.